31-10-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 septembrie 2012 Descarcare
2 lnformare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.47 si 48 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean nr.24 din 29 februarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe perioada 01.01.-30.09.2012 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli al unor institutii publice finantate partial din bugetul local si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.66 din 30 iunie 2010, referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne in suma de 32.500.000 lei, pe termen de 8 ani, din care o perioada de gratie de 2 ani, pentru realizarea unor investitii de interes public judetean, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
7 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrare Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea, respectiv Spitalului de Pneumoftiziologie 'Constantin Anastasatu' Mihaesti Descarcare
8 Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie cu sarcini a unui teren situat in orasul Balcesti, satul Gorunesti, punct 'Vatra sat', judetul Valcea, in vederea realizarii lucrarilor de colectare si indepartare a apelor pluviale, pe DJ 651 B Balcesti-Gorunesti-limita judetul Olt, km.6+670 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unui teren in suprafata de 8.000 mp, aflat in domeniul privat al judetului Valcea situat in orasul Balcesti, judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu' Valcea si Memorialului 'Nicolae Balcescu' a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri aflate in administrarea Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea, Spitalului de Pneumoftiziologie 'Constantin Anastasatu' Mihaesti si Muzeului Judetean 'Aurelian Sacerdoteanu ' Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune a acestora Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii: " Reabilitate si modernizare DJ651 Pausesti Maglasi - Stoenesti, km 2+700 - 7+700", judetul Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii " Centrala termica pe baza de combustibil solid" la Memorialul "Nicolae Balcescu", comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "documentatie de Avizare a lucrarilor de interventii", pentru obiectivul de investitii "Consolidare, modernizare si mansardare pavilion cazare persoane cu dizabilitati" la Centrul de Asistenta Medico - Sociala Ladesti, judetul Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii " Centrala termica independenta pe baza de combustibil solid" la Centrul de Asistenta Medico Sociala Ladesti, judetul Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind validarea mandatului membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
19 DIVERSE (Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 27 din 31.08.2012 privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe furnizarea energiei electrice catre S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea) Descarcare

Arhiva sedinte