30-10-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei din data de 30 octombrie 2008 Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea si din cota de 22% din impozitul incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala, pe anul 2008, in bugetul unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.76 din 30 aprilie 2008, referitoare la utilizarea unor sume din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, pe anul 2008 si a anexei nr.9 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.11 din 13 februarie 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.68 din 18 aprilie 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Valcea sa aprobe modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''APA Valcea''. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de autovehicule si a consumului lunar de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.172/2007 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare, si declararea de interes public judetean a unor bunuri Descarcare
11 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism ''Plan Urbanistic General al Comunei Orlesti, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism'' Descarcare
12 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism ''Plan Urbanistic General al Comunei Roesti, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism'' Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2009, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si institutiile subordonate acestuia (Directia Generală de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea si Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Valcea) Descarcare
14 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului Integrat de gestionare a Calitatii Aerului 2008-2013, in judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind contributia Judetului Valcea la reabilitarea imobilului cu destinatia de sediu al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud -Vest Oltenia Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitatea de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
18 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al III-lea 2008 Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte