14-11-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 octombrie 2016. Descarcare
2  Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana în prezent. Descarcare
3  Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, în trimestrul III /2016. Descarcare
4  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, precum si a Programului lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2016. Descarcare
5  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2016 si estimarea principalilor indicatori economico – financiari pe anii 2017 si 2018. Descarcare
6  Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului împrumuturilor interne la data de 30 septembrie 2016. Descarcare
7  Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale, a unei sume pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati în învatamantul de masa, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 423/2016. Descarcare
8  Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103/1999 privind însusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9  Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea, în functia publica de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal. Descarcare
10  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat între Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Municipiul Ramnicu Valcea. Descarcare
11  Proiect de hotarare privind aprobarea conventiei de parteneriat între Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Comuna Malaia. Descarcare
12  Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea.

Descarcare

Descarcare Anexa

13  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Bujoreni - Faurecia Budesti ", operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A. Descarcare
14  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord - Faurecia Budesti ", operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A. Descarcare
15  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Nord – Gara - Faurecia Budesti ", operatorului de transport rutier, S.C. ETA S.A. Descarcare
16  Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor 048 si 102 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
17  Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
18  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea în Consiliul Administrativ si numirea Consiliului Administrativ al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
19  Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Ramnicu Valcea, sa revoce mandatul administratorului special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, în cadrul procedurii insolventei. Descarcare
20  Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea în Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Ramnicu Valcea sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, în cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia. Descarcare
21  Diverse Descarcare

Arhiva sedinte