08-12-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2017 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2/31.01.2017, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judetul Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B) - Manastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judetul Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 643B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni - Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, judetul Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 646B Francesti (DJ 646) - Cosani - Dezrobiti - Serbanesti - Pausesti - Barcanele - Solicesti - Pietrari (DN 67), km 0+000 - 13+915”, judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 646C Balutoaia (DJ 646B) - Manastirea Surpatele, km 0+000 - 3+000”, judetul Valcea Descarcare

Arhiva sedinte