31-03-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 februarie 2016. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetului Spitalului de Psihiatrie Dragoesti, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2016. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al Societatii Parc Ind Valcea S. A. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei judetului Valcea, pentru anul 2015 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor in judetul Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei judetului Valcea, pentru anul 2016 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA” Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.4 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 18 din 26 februarie 2010 privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
8 Proiect hotarare privind stabilirea contributiei lunare datorate de persoanele internate sau sustinatorii legali, dupa caz, Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti, in anul 2016. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.234 din 27 noiembrie 2015. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, a unor bunuri care apartin domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Militar Judetean Valcea a unor autovehicule care apartin domeniului privat al judetului Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Incalzire centrala pavilion central si pavilion administrativ – Centrul de Asistenta Medico-Sociala Ladesti.” Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic", pentru lucrarea „ Lucrari de punere in siguranta a DJ 677 A Creteni – Pesceana – Sirineasa, Km 18+300, comuna Glavile, judetul Valcea”. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic ", pentru lucrarea „Varianta provizorie de circulatie pe DJ 678 E, limita judetul Arges- Ciresu-limita judetul Olt, km 10+500, judetul Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza " proiect tehnic ", pentru lucrarea „Refacere platforma drum si ziduri de sprijin pe DJ 703M Perisani- Cornet, km 0+400, judetul Valcea.” Descarcare
17 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA VALCEA” sa aprobe modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 127 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 161 din 30 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare. Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 158 din 30 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare. Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2015 a managementului domnului Adrian Constantin Roman la Teatrul “Anton Pann” Ramnicu Valcea. Descarcare
25 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2015 a managementului doamnei Doina Ganescu la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea. Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2015 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea la Memorialul “Nicolae Balcescu”. Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2015 a managementului domnului Remus Grigorescu la Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” Valcea. Descarcare
28 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2015 a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia contractul de management, precum si numirea managerului la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea. Descarcare
30 Proiect de hotarare privind numirea doamnei Badele Eugenia in functia publica de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Judetene Valcea. Descarcare
31 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea. Descarcare
32 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte