26-10-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 septembrie 2016. Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 6 octombrie 2016. Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
4 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II /2016.  Descarcare
5 Informare privind activitatea din trimestrul al-III-lea 2016 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Județean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Memorialului “Nicolae Balcescu”. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Baile Olanesti – Vladesti - Budesti Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dragasani – Scundu – Fotesti – Marcea – Galicea - Cremenari- Budesti Faurecia ", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Calimanesti – Bogdanesti – Fedelesoiu - Budesti Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Horezu – Babeni - Budesti Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Negrulesti – Pietrari – Govora - Budesti Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Scundu – Fotesti – Marcea – Galicea – Cremenari - Budesti Faurecia ", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Serbanesti - Gurisoara – Govora – Buleta - Budesti Faurecia", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti - Caciulata” - cod SMIS 14.921. Descarcare
19 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al Judetului Valcea. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii „Centrala termica Pavilion C3 - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti”. Descarcare
21 Raport privind activitatea economico – financiara a Societatii CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2016. Descarcare
22 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte