30-03-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 15 februarie 2018 Descarcare
2 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 februarie 2018 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea pe anul 2017 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. CETPREST S.R.L. Berbesti Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2018 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2018, a estimarii acestuia pe anii 2019-2021, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2018 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2017 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2017 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Mirajul Oltului - extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti-Caciulata" – cod SMIS 14.921 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea arondarii activitatilor de evidenta a persoanelor din localitatile judetului Valcea la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor Descarcare
15 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Fartatesti – Ladesti - Babeni - Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pe traseele judetene 035 si 048 operatorilor de transport rutier declarati castigatori in data de 12.03.2018, in urma organizarii licitatiilor electronice la nivel national pentru efectuarea serviciilor de transport public judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 08.04.2018-30.06.2019 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat in domeniul public al judetului Valcea, dat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea si Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: "Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie" si a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020", judetul Valcea Descarcare
21 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020", judetul Valcea. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea indemnizatiei lunare brute pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea indemnizatiei lunare brute a administratorului special de la Societatea "CET Govora S.A. Ramnicu Valcea" si incheierea actului aditional la contractul de mandat al acestuia Descarcare
24 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Valcea S.A. sa aprobe modificarea Actului Constitutiv al societatii Descarcare
25 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca administratorii provizorii in Consiliul de administratie al societatii, incepand cu data de 22.05.2018 Descarcare
26 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2017 a managementului doamnei Doina Ganescu, managerul Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2017 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
28 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2017 a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judetean "Aurelian Sacerdoteanu" Valcea Descarcare
29 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2017 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al evaluarii pe anul 2017 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea Descarcare
31 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului domnului Adrian Constantin Roman, managerul Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
32 Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Adrian Constantin Roman, in calitate de manager interimar al Teatrului "Anton Pann" Ramnicu Valcea, incepand cu data de 01 mai 2018, pana la data incheierii contractului de management cu castigatorul concursului de proiecte de management Descarcare
33 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte