18-11-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 03.09.2004 – 18.11.2004 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Directia pentru Sport Valcea, in vederea organizarii competitiei “Cupa Valcii”. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Populare de Arte si meserii Ramnicu Valcea, pe anul 2004. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind darea în administrarea Muzeului Judetean Valcea a unor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Memorialului “Nicolae Balcescu” a unor bunuri care apartin domeniul public al judetului Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare referitor la incheierea Protocolului intre Consiliul Judetean Valcea si Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din Romania, cu privire la functionarea Dispeceratului National Salvamont. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate pentru lucrarea “Reparatii capitale la Muzeul Judetean Valcea”. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice de interes local a lucrarii “Amenajare acces carosabil la unele proprietati situate in frontul 2 construit pe strada Radu de la Afumati, municipiul Ramnicu Valcea”. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Horezu si Consiliile Locale ale Comunelor Costesti si Maldaresti in vederea implementarii proiectului “Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii generale si turistice in zona cultural – istorica a Depresiunii Horezu” in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii proiectului “CALIMANESTI - 2007” si a cofinantarii acestuia in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Govora in vederea implementarii proiectului “Reabilitare Infrastructura Turistica a Statiunii Balneare Baile Govora” in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti in vederea implementarii proiectului “Dezvoltare integrata a statiunii Baile Olanesti” in cadrul Programului Phare 2004 – 2006 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Descarcare
14 Reclamatie administrativa formulata de SC Uzinele Sodice Govora SA Ramnicu Valcea privind anularea Hotararii Consiliul Judetean Valcea nr.56 din 18 octombrie 2004 referitoare la mandatarea SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, prin organele de conducere, pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC Uzinele Sodice Govora SA Ramnicu Valcea. Descarcare
15 Reclamatie administrativa formulata de Partidul National Liberal – Filiala Valcea si domnul Francu Emilian, privind anularea Hotararilor Consiliului Judetean Valcea nr.4 si nr.5 din 1 iulie 2004. Descarcare
16 Cererea domnului Matasaru Nicolae privind solutionarea problemei terenului pe care este amplasata conducta de alimentare cu apa din sursa Cheia, proprietar Judetul Valcea. Descarcare
17 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte