27-09-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
4 Proiect de hotarare privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea de fonduri unor unitati administrativ-teritoriale pentru achizitionarea de produse lactate si de panificatie, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2007 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii la drumurile judetene, pe anul 2007 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor judetene aflate in administrarea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare – epurare, furnizate/prestate de catre S.C. APAVIL S.A Valcea in orasul Baile Govora Descarcare
10 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, in scopul infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 103 din 21 decembrie 1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
12 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea unei parti din parterul Casei Balotescu, monument istoric - cod LMI 2004: VL-II-m-B-09630, situat in Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 19, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, a unui teren cu suprafata de 176, 63 mp, proprietate exclusiva, si a terenului in suprafata de 56,37 mp, cota indiviza, situate in zona de protectie a monumentului istoric, proprietate a doamnei Balasel Maria – Marcela Descarcare
13 Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune referitor la cumpararea imobilului Colectia de arheologie si arta religioasa "Gheorghe Petre – Govora", monument istoric – cod LMI 2004: V L - II – m – B - 09646 si teren in suprafata de 297 mp, situat in strada Tudor Vladimirescu, nr.109, Orasul Baile Govora, judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal "Construire Imobil Locuinte Ds + P + 5 (6) E, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 30, Municipiul Ramnicu Valcea, Judetul Valcea" si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
15 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General al Comunei Mihaiesti, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Refacere podet pe DJ 676 Rugetu - Slatioara - Lapusata - Tetoiu- Irimesti, km 56 + 350", in Comuna Tetoiu Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Sector experimental: Tratament prin solidificare – beton ecologic pe DJ 676 B Glavile – Olteanca – Ladesti – Lapusata, km 2 + 000 - 3 + 000", in Comuna Glavile Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Comitetul Regional de Evaluare Strategica si Corelare Sud – Vest Oltenia Descarcare
21 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comitetul Director Local al Autoritatii de Sanatate Publica Valcea Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte