30-10-2017

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 25 septembrie 2017 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 octombrie 2017 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
4 Informare privind activitatea din trimestrul III 2017 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului reevaluarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al Judetului Valcea Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2017 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea la nivelul Judetului Valcea a distributiei ”merelor”, in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, precum si stabilirea masurilor educative care insotesc distributia ”merelor” si distributia laptelui si produselor lactate in anul scolar 2017-2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 si a Anexei A la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 170 din 30 august 2017 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. "Parc Ind Valcea" S.A., sa aprobe majorarea capitalului social al societatii Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2017 si estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2018 si 2019 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind instituirea de taxe speciale pentru functionarea Serviciului Public Judetean „Salvamont-Salvaspeo” Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 137/30.06.2017 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile apartinand statiei de sortare Brezoi, realizata prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea” Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 136/30.06.2017 privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile si mobile apartinand statiei de sortare Raureni, Municipiul Ramnicu Valcea, realizata prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Valcea” Descarcare
15 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea, asupra unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Calea lui Traian, nr.138, care apartin domeniului public al Judetului Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.30 din 28 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103/1999 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Dragoesti-Olanu-Galicea-Faurecia Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae Balcescu-Milcoiu-Faurecia Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Copaceni–Lapusata– Ladesti–Roesti–Popesti–Sirineasa-Faurecia Budesti”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului “Anton Pann” Ramnicu Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
24 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
25 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 29 din 27 februarie 2017, referitoare la aprobarea unor masuri de functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
26 Proiect de hotarare privind incetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ceausu Antonie, Director executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
27 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
28 Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Muzeului Memorial „Nicolae Balcescu” Descarcare
29 Proiect de hotarare privind modificarea art.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.16 din 31 ianuarie 2017 Descarcare
30 Proiect de hotarare privind incetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
31 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului actionarului unic Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea “CET GOVORA” S.A. Ramnicu Valcea, sa desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Ramnicu Valcea, in cadrul procedurii insolventei si sa semneze contractul de mandat al acestuia Descarcare
32 Diverse  

Arhiva sedinte