30-09-2013

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 august 2013. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 1.050,00 mii lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pentru finantarea unor investitii de interes public judetean. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2013. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind garantarea liniei de credit in valoare de 33.155.000 lei contractata pentru realizarea unor investitii de interes public judetean cu finantare din fonduri externe nerambursabile si din bugetul propriu al judetului Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiilor nr.037, nr. 101 si nr. 104 din Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.69 din 18 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a acelorasi pozitii din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.15 din 31 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrare Muzeului Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999, privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la S.C Centrul de Afaceri Flandra S.A. sa aprobe modificarea Actului constitutiv al societatii. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe constituirea de garantii reale imobiliare pentru prelungirea liniei de credit contractata de S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea de la S.C. ALPHA BANK ROMANIA S.A. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantul judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2012. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind solutionarea plangerilor prealabile formulate de S.C. GALEX COSIMEX S.R.L. si S.C. MATDAN SERVICE S.R.L. impotriva Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, referitoare la aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, pe perioada 01 mai 2013 - 30 iunie 2019, in judetul Valcea. Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte