15-05-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 3 din 31 ianuarie 2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
2 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2018 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea, sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de administratie al societatii Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea componentei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu, in judetul Valcea Descarcare

Arhiva sedinte