31-08-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 iulie 2016 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Raport privind activitatea Societatii CET GOVORA S.A.Ramnicu Valcea, prezentat de administratorul special al acestei societati Descarcare
4 Proiect de hotarareprivind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea finantate partial sau integral din Bugetul propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2016 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne la data de 30 iunie 2016 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumei de 950,0 mii lei, pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.423/2016 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare de catre S.C. APAVIL S.A. si mandatarea, in acest sens, a reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea respectiva Descarcare
9 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul “Fauresti - Balcesti”, operatorului de transport rutier I.I. Scarlat Mihai Gabriel  Descarcare
10 Proiect de hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul pentru Persoane Varstnice Bistrita si Centrul pentru Persoane Varstnice Nicolae Balcescu si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind desemnarea domnului Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea, ca reprezentant al Judetului Valcea in cadrul Consiliuluipentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Descarcare
13 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Valcea in cadrul Consiliului de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia  Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea a doi reprezentanti ai Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C.” Parc Ind Valcea” S.A. si aprobarea Contractelor de manadat ale acestora Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentantant al Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
19 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti Descarcare
20 Proiect de hotarare privind desemnarea a trei consilieri judeteni ca membri in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea  Descarcare
21 Proiect de hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni in calitatea de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea  Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte