23-12-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 noiembrie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare publice, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2011. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind scutirea la plata a penalitatilor de intarziere datorate de catre SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, ca urmare a neachitarii la termen a redeventei datorate bugetului propriu al judetului. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de organizare si functionare a Teatrului 'Anton Pann' Ramnicu Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pe anul 2011 Descarcare
11 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte