29-09-2006

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Vâlcea din data de 31 august 2006. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfăsurată de Presedintele Consiliului Judetean Vâlcea între cele două sedinte ordinare. Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judetului Vâlcea, al institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu si a Programului lucrărilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2006. Descarcare
4 Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 42,07 mii lei din bugetul propriu al judetului Vâlcea consiliilor locale ale comunelor Frâncesti si Păusesti pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat si pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore. Descarcare
5 Proiect de hotărâre privind majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit aflate la dispoziţia Consiliului Judetean Vâlcea pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, pe anul 2006. Descarcare
6 Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale Bugetului de stat aprobate judetului Vâlcea prin Ordonanta Guvernului nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006. Descarcare
7 Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 364,45 mii lei din Fondul de rulment, pentru finantarea obiectivului de investitii „Extindere si modernizare sediu Consiliu Judetean Vâlcea”. Descarcare
8 Proiect de hotărâre privind repartizarea sumei de 100,00 mii lei municipiului Dragasani pentru actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism. Descarcare
9 Proiect de hotărâre privind stabilirea contributiei lunare datorate Centrului de Asistentă Medico-Socială Lădesti, de persoanele internate sau de sustinătorii legali ai acestora. Descarcare
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea. Descarcare
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării spatiului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Carol I nr.30, bl.D6, parter, în suprafată construită de 138,2 mp, aflat în domeniul privat al judeţului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea. Descarcare
12 Proiect de hotărâre privind avizarea propunerilor de reorganizare si restructurare a spitalelor publice de interes judetean. Descarcare
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Vâlcea cu consiliile locale ale comunelor Lădesti, Rosiile, Copăceni, Lăpusata, Roesti, Fârtătesti, Stănesti si Centrul de Asistentă Medico-Socială Lădesti în vederea promovării si implementării proiectului “Dotarea sistemului medical de urgentă din Centrul de Asistentă Medico-Socială Lădesti” în cadrul Programului Româno-Elvetian de “Reabilitare a Sistemului Serviciilor de Asistentă Medicală de Urgentă din România – REMSSy 4”. Descarcare
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Vâlcea cu consiliile locale ale comunelor Prundeni, Orlesti si Scundu, în vederea promovării si implementării proiectului “Dotarea sistemului medical de urgentă în comuna Prundeni” în cadrul Programului Româno-Elvetian de “Reabilitare a Sistemului Serviciilor de Asistentă Medicală de Urgentă din România – REMSSy 4”. Descarcare
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unor consilieri judeteni la cursul de perfectionare " Oportunităti de finantare în Uniunea European㠖 Fonduri structurale “ – organizat în Grecia, în perioada 8 – 15 octombrie 2006. Descarcare
16 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Vâlcea, nr.20 din 14 ianuarie 2005, referitoare la reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Vâlcea, cu modificările si completările ulterioare. Descarcare
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judetene de Asistentă Socială si Protectia Copilului a judetului Vâlcea, în perioada 2007 – 2013. Descarcare
18 Informare privind activitatea desfăsurată de institutiile publice de cultură în trimestrul al II-lea 2006. Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte