30-09-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 septembrie 2021 Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea din bugetul Judetului Valcea a sumei de 31,0 mii lei Comunei Bujoreni, judetul Valcea, in vederea derularii Programului pentru scoli al Romaniei, in semestrul I al anului scolar 2021-2022
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2021, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Criza pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ramnicu Valcea (CCdz Ramnicu Valcea), prin reorganizarea Centrului de Criza si Respite Care Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 35 de locuri, situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Liviu Rebreanu nr.2, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.43 din 26 februarie 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a imobilului "Vila Oltul” - Clinica de Recuperare Medicala Balneologica, situat in orasul Calimanesti, str.Calea lui Traian nr. 728 (fost nr. 688), judetul Valcea si darea acestuia in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, faza: "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Amenajare parc curte interioara spital – Spitalul de Psihiatrie Dragoesti"
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea Anexelor nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 14 din 29 ianuarie 2021 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Palatului Copiilor – Municipiul Ramnicu Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei a Scolii Profesionale Speciale Bistrita
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Scolii Profesionale Speciale Bistrita
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul promovare si dezvoltare a turismului local
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
20 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte