29-11-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 noiembrie 2019. Descarcare
2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum şi a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
4 Diverse.  Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte