27-04-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 martie 2018 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul I 2018 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. PRELCET S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Expo - Nord Oltenia S.A. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Parc Ind Valcea S.A. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind Rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2018 catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia, Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania si Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico-Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico-sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2018 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.57 din 31 martie 2017, referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului de Asistenta Medico – Sociala Ladesti Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico–Sociala Ladesti Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea, pana la data de 01.11.2018, a configuratiei traseelor judetene nr. 004, 012, 013, 022, 040, 059 si 060 cuprinse in Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: „Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie” si a indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400", judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop - Hotarele - Muereasca - Gavanesti - Manastirea Frasinei, km 0+000 - 13+400", judetul Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2018 Descarcare
18 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Expo-Nord Oltenia S.A, sa declanseze o noua procedura de selectie pentru membrii in Consiliul de Administratie al societatii Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Autoritatea publica tutelara a criteriilor de selectie, a profilului candidatului, profilului consiliului, a matricelor aferente profilului candidatului si profilului consiliului pentru membrii consiliului de administratie la Societatea Parc Ind Valcea S.A. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de selectie pentru membrii in Consiliul de administratie la Societatea Expo Nord-Oltenia S.A. Descarcare
21 Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de selectie pentru 4 membri in Consiliul de administratie la Societatea Parc Ind Valcea S.A. Descarcare
22 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
23 Diverse  

Arhiva sedinte