31-07-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 iulie 2009, ora 10 Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iunie 2009 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului propriu al judetului Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si avizarea utilizarii sumei de 86.539 lei de catre SC APAVIL SA VALCEA din cota de dezvoltare, pe anul 2009. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind prelungirea traseului judetean 074 "Balcesti-Babeni-Valea Mare", prevazut in Programul de transport judetean de persoane prin curse regulate pe perioada 01 iulie 2008 -30 iunie 2011, in judetul Valcea, precum si completarea pozitiei 128 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.38 din 31 martie 2009 Descarcare
6 Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Valcea. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind instituirea regimului de arie naturala protejata de interes judetean pentru obiectivul "Cismeaua lui Carstea" din Satul Cazanesti, Comuna Ghioroiu, Judetul Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Valcea" Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Avizului Unic nr. 7 din 16.07.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism, pentru documentatia de urbanism " Plan Urbanistic General al comunei Fartatesti, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism " Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Mirajul Oltului -Extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti Caciulata". Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui imobil apartinand domeniului privat al judetului Valcea, situat pe terenul aflat in proprietatea domnului Diaconescu Mircea Constantin Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public in domeniul privat al Judetului Valcea, in vederea retrocedarii acestora proprietarilor. Descarcare
13 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II anul 2009 Descarcare
14 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte