29-05-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 aprilie 2020 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I 2020 Descarcare
4 Raport privind gestionarea patrimoniului Judetului Valcea, pe anul 2019 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al doamnei Vaduva Cecilia, precum si vacantarea locului de consilier judetean.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Valcea, pentru perioada 2020-2023.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 31 martie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului reevaluarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al Judetului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri imobile, situate in comuna Roesti, judetul Valcea si darea acestora in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare 
12 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 646 Babeni (DN 64) - Balutoaia - Manailesti - Genuneni - Folesti - Dumbravesti - Folestii de Sus - Tomsani - Costesti - Manastirea Bistrita - Manastirea Arnota, judetul Valcea”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: „Proiect tehnic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii sumei necesare pentru finantarea din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana - Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.47 din 30.03.2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.10 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, referitoare la taxele scolare propuse pentru anul scolar 2019-2020 la Scoala Populara de Arte si Meserii Ramnicu Valcea si modificarea Anexei nr.11 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.228/23.12.2019, care cuprinde tarifele pe tipuri de activitati desfasurate de Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2020”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17  Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte