30-12-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 14 noiembrie 2016. Descarcare
2  Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetetan Valcea din data de 15 decembrie 2016. Descarcare
3  Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 22 decembrie 2016. Descarcare
4  Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
5  Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Stefan Prala. Descarcare
6  Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Victor - George Stanculescu. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Romulus Bulacu.  Descarcare
8  Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Matei Constantin - Bogdan. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al doamnei Otesanu Daniela.  Descarcare
10 Proiect de hotarare privind incetarea de drept, inainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judetean al domnului Popa Stefan - Ovidiu.  Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare a Consiliului Judetean Valcea.  Descarcare
12  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Vaduva Cecilia, precum si cooptarea acesteia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului. Descarcare
13  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului IIiescu Marius Cristian, precum si cooptarea acestuia in Comisia juridica. Descarcare
14  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Popa Claudiu, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism. Descarcare
15  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Iordache Danut, precum si cooptarea acestuia in Comisia juridica si Comisia pentru cultura, culte, educatie, tineret si sport. Descarcare
16  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Bobocea Gheorghe, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism. Descarcare
17  Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Zgripcea Danut, precum si cooptarea acestuia in Comisia pentru buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, pe anul 2016.  Descarcare
19 Proiect de hotarare privind stabilirea pretului mediu la masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2017.  Descarcare
20  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole, in baza carora se evalueaza in lei, arenda, exprimata in natura, pentru anul 2017. Descarcare
21  Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2017. Descarcare
22  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza: Studiu de fezabilitate "Montare module de epurare containerizate si inlocuire camine de vizitare si retele de canalizare incinta - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti. Descarcare
23  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Valcea si unele institutii publice subordonate acestuia, pentru anul 2017. Descarcare
24  Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
25  Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Draqoesti aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 57 din 31 martie 2016. Descarcare
26  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Dragasani-Prundeni-Orlesti-Ionesti-Babeni-Mihaesti- Ramnicu Valcea-Budesti-Feurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
27  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Baile Olanesti-Cheia-Vladesti-Ramnicu Valcea- Budesti-Faurecia Budesti", operatorului de transport rutier S.C. Nicola
Speditione S.R.L.
Descarcare
28  Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Horezu-Negrulesti-Barzesti-Pietrari-Bunesti-Govora- Mihaesti-Ramnicu Valcea-Budesti-Faurecia Budesti'', operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L. Descarcare
29 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul "Stoilesti-Olanu-Galicea-Bratia Vale-Cremenari- Bercioiu-Ruda-Budesti-Faurecia Budesti'', operatorului de transport rutier S.C. Nicola Speditione S.R.L.  Descarcare
30 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii si sustenabilitatii proiectului "SANSA PENTRU 0 NOUA VIATA", promovat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
31 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor. Descarcare
32 Proiect de hotarare privind stabilirea unei persoane pentru conducerea Registrului de evidenta a datoriei publice locale si a Registrului de evidenta a garantiilor locale, ale judetului Valcea. Descarcare
33 Proiect de hotarare privind modificarea cornponentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
34 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte