30-11-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 octombrie 2007 Descarcare
2 Aprobarea procesului - verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 09 noiembrie 2007 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind cooptarea domnului Nicolae Patru, consilier judetean in Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, lucrari publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura Descarcare
5 Proiect de hotarare privind constituirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul local al judetului, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul Judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura, care necesita cofinantare locala Descarcare
7 Proiect de hotarare privind alocarea unei sumei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, unor unitati administrativ- teritoriale aflate in situatii de extrema dificultate Descarcare
8 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 33.994,82 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2007 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea alocatiilor bugetare pe anul 2007 pentru finantarea Programului judetean de pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a satelor, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.79 din 6 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
10 Proiect de hotarare privind limitele minime de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament, echipament pentru dotare initiala si inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural –sportive, acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului in regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate in centre maternale, precum si copiilor incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti Descarcare
11 Proiect de hotarare privind avizarea procedurii de externalizare a serviciului de preparare a hranei la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind concesionarea unui bun apartinand domeniului public al Judetului Valcea, S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatorilor tehnico-economici la faza ”Studiu de fezabilitate” pentru unele lucrari cuprinse în „Programul lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2007” Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si a cofinantarii proiectului pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 651 B Balcesti- Gorunesti –Limita Judetul Olt km. 0+000 -12+500” Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare retele apa potabila pentru strazile Horea, Closca si Crisan si Pietei, Orasului Baile Govora”. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Judetul Cluj, Judetul Galati, Judetul Gorj, Judetul Mures, Judetul Olt, Judetul Iasi şi Judetul Teleorman in vederea elaborarii, promovarii si implementarii proiectului Sistem de avertizare pentru prevenirea inundatiilor in cadrul Programului INTERREG IV C. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind completarea subpunctului 3.1 din Contractul de asociere, anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.76 din 31 mai 2006 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Judetean Vâlcea cu Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Valcea, in vederea reabilitarii Grupului Scolar „Antim Ivireanul” din cadrul proiectului „Reabilitarea unitatilor de invatamant din Judetul Valcea cuprinse in Anexa la H.G. nr.295/2006 ” Descarcare
18 Proiect de hotarare privind completarea subpunctului 3.1 din Contractul de asociere, anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.75 din 31 mai 2006 referitoare la aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Balcesti, in vederea reabilitării Grupului Scolar „Petrache Poenaru” din cadrul proiectului „Reabilitarea unitatilor de invatamant din Judetul Valcea cuprinse in Anexa la H.G. nr.295/2006 ” Descarcare
19 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General al Comunei Copaceni, Judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic Zonal „Construire trei blocuri de locuinte D+P+3E+M, punct ”Acasa”, sat Bujoreni, Comuna Bujoreni, Judetul Valcea ” si Regulament Local de Urbanism Descarcare
21 Informare privind situatia bibliotecilor publice locale din Judetul Valcea (la data de 15 octombrie 2007). Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte