30-03-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 februarie 2012. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind modul de solutionare a petitiilor adresate Presedintelui Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatii de interes public, in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2011. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor unitati sanitare de interes judetean si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 9164,0 mii lei, din taxa pe valoarea adaugata destinata finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2012. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.83 si nr.88 din anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012, precum si schimbarea destinatiei sumei de 84.668 lei repartizata comunei Ionesti prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 4 din 27 ianuarie 2011. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2012. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind stabilirea numarului de autovehicule si a consumului lunar de carburanti pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea, asupra unor spatii situate la etajele II si III din imobilul "Centrul Militar Judetean", strada Maior V. Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartin domeniului public al Judetului Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Valcea a imobilului - teren in suprafata de 1.398 mp, situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu nr.3, care apartine domeniului public al judetului Valcea. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 039 "Dragasani - Babeni - Ocnita" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 043 "Dragasani - Maciuca - Sascioara" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate pe traseul 125 "Ramnicu Valcea - Pietrari - Marita" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Ramnicu Valcea - Muereasca, operatorului de transport rutier S.C. ANTARES TRANSPORT S.A. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocoalelor de colaborare incheiate intre Consiliul Judetean Valcea, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si unele unitati administrativ - teritoriale, referitoare la administrarea indicatoarelor instalate pentru semnalizarea monumentelor istorice din judetul Valcea. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului aferent anului 2011 pentru indeplinirea masurilor cuprinse in Programul Integrat de Gestionare a Calitatii Aerului in judetul Valcea, pentru perioada 2008-2013. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru anul 2012, referitor la prevenirea abandonului copilului de catre familie. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea. Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte