28-04-2016

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 martie 2016. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Vicepresedintele cu atributii de Presedinte al Consiliului Judetean Valcea, domnul Gheorghe Pasat, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul I 2016 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
4 Proiect hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, finantate partial sau integral din bugetul propriu al judetului Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2016 al Societatii Comerciale PRELCET S.A. Ramnicu Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2016, al Societatii Comerciale CETPREST S.R.L. Berbesti. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei financiare anuale a Consiliului Judetean Valcea, pentru anul 2016, la Fondul pentru Dezvoltare Regionala, administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. Descarcare
8 Proiect hotarare privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 19,44 mp, situat la etajul III, respectiv (biroul 68) in imobilul Centrul Militar Judetean din strada Maior V.Popescu nr.8, municipiul Ramnicu Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea, catre Sindicatul Functionarilor Publici si al Salariatilor din Administratia Publica Locala a Judetului Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 23 din 29 ianuarie 2016. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Anton Pann Ramnicu Valcea. Descarcare
11 Proiect hotarare privind modificarea art.4 alin.(2) din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.205/ 2015, precum si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2016. Descarcare
12  Nota privind solutionarea plangerii prealabile formulate de domnul Florescu Ioan, membru al Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, impotriva prevederilor art. 2 si 4 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.26 din 29 februarie 2016, referitoare la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2016. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind numirea domnului Bobe Ion in functia contractuala de conducere Sef Serviciu Public Judetean pentru Protectia Plantelor Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind prelungirea exercitarii cu caracter termporar, pentru o perioada de 3 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Florea Lucia Camelia. Descarcare
15 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte