27-01-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Consiliul Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare 25 noiembrie 2003 – 27 ianuarie 2004. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului, pe anul 2004. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.144 din 16 decembrie 2003 de repartizare pe unitati administrativ teritoriale a sumei de 136.000.000 mii lei din cota de impozit pe venit aflata la dispozitia Consiliului Judetean Valcea pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, pe anul 2004. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind plata cotizatiei anuale a Judetului Valcea catre Adunarea Regiunilor Europei. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind plata contributiei Consiliului Judetean Valcea catre Fondul pentru Dezvoltare Regionala, pe anul 2004, in suma de 695.410.392 lei. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si limitele maxime de cheltuieli pentru copiii si tinerii ocrotiti in serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, si pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistentii maternali profesionisti. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Judetean de Aparatura Medicala Valcea a unei cote parti din imobilul, proprietate publica a judetului Valcea, situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind acordul de modificare a tarifelor la apa potabila livrata de Regia Autonoma de Distributie Regionala a Apei Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privid stabilirea taxelor pentru obtinerea de catre structura de specialitate, in numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii in domeniul constructiilor. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliile locale ale oraselor Brezoi, Calimanesti, Babeni, Baile Olanesti si ale comunelor Daesti si Bujoreni, in vederea infiintarii unei societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea Regiei Autonome de Distributie Regionala a Apei Valcea, al carei obiect de activitate sl constituie prestarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu SC ETALON SRL Ramnicu Valcea in vederea organizarii in comun a unor activitati cuturale (spectacole de cinema). Descarcare
13 Proiect de hotarare privind acordarea unui imprumut temporar in suma de 900.000 mii lei Centrului de Informatii Turistice Valcea. Descarcare
14 Diverse Descarcare
15 Proiect de hotarare privind: aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Informatii Turistice Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor din Societatea Comerciala CENTRUL DE AFACERI FLANDRA - VALCEA S.A. Descarcare
17 Plan strategic cu principalele obiective ce trebuie indeplinite de unitatile de politie si indicatorii de performanta minimali pentru 2004 Descarcare

Arhiva sedinte