31-05-2012

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 13 aprilie 2012 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, pe trimestrul I, 2012. Descarcare
4 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea pe anul 2011. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea contului executiei a bugetului local al judetului Valcea, a bugetului institutiilor publice finantate partial din bugetul local al judetului, a bugetului institutiilor publice finantate partial din venituri proprii si a contului de executie a bugetului imprumuturilor interne, pe anul 2011. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2012. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate partial din bugetul local si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2012. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiei nr.31 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.24 din 29 februarie 2012. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Lalosu -Balcesti operatorului de transport rutier S.C. ANGI ELE S.R.L. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Oltetani - Balcesti , operatorului de transport rutier Primaria Comunei Lalosu. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii denumirii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva din localitatea Bistrita, Comuna Costesti, Judetul Valcea, in Liceul Tehnologic Special nr.1, Bistrita, Comuna Costesti, Judetul Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind eliberarea din functia publica de conducere de Director executiv adjunct, din cadrul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului Valcea, a doamnei Radu Roxana Cornelia. Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea anexelor nr.2 si 3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.50 din 13 aprilie 2012, referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea. Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul Refacere pod pe DJ 677A km 20+500 peste torentul Ursoaia si realizare varianta provizorie ocolitoare a podului comuna Pesceana, judetul Valcea. Descarcare
15 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, asupra unor sectoare de drum judetean apartinand domeniului public al judetului Valcea si a terenurilor aferente. Descarcare
16 Proiect de hotarare privind mandatarea domnului Constantin Radulescu, reprezentantul Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. APAVIL S.A. Valcea, sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, pentru exercitiul financiar al anului 2011. Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.20 din 14 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
18 Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism. Descarcare
19 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte