22-11-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 octombrie 2021 Descarcare
2

Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2021
-Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea

Descarcare
3 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte