28-02-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 ianuarie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la sedinta precedenta si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in trimestrul IV/ 2018 Descarcare
4 Raport privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea in cursul anului 2018 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea, a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii si a Bugetului imprumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara datorata Centrului de Asistenta Medico–Sociala Ladesti de beneficiarii serviciilor medico-sociale si/sau de sustinatorii legali ai acestora pentru anul 2019 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Valcea pentru anul 2019 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie Dragoesti Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii, incepand cu data de 1 februarie 2019 Descarcare
13 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea a unor bunuri aflate in domeniul privat al judetului Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate in domeniul public al judetului Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorii tehnico–economici faza: documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii "Reparatii capitale drum acces Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu", comuna Mihaesti, judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 241 din 18 decembrie 2018 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune Descarcare
18 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea lor in administrarea Muzeului Memorial "Nicolae Balcescu" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei I la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 89/30.05.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului public de turism, agrement si servicii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investitii "Mirajul–Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti–Caciulata" – cod SMIS 14.921. Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.472 mp, proprietate publica a judetului Valcea, situat in municipiul Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu nr.3, judetul Valcea, in scopul construirii unui centru de radioterapie Descarcare
21 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA , sa aprobe primirea Comunei Gradistea in Asociatie, retragerea Comunelor Orlesti si Slatioara din Asociatie, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze actele aditionale la acestea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii incepand cu data de 22 martie 2019 pana la finalizarea procedurii de selectie Descarcare
23 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Valcea, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
24 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului actionarului Judetul Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Valcea S. A. si aprobarea contractului de mandat al acestuia Descarcare
25 Diverse  

Arhiva sedinte