3-06-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 mai 2020. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor nr. 1, nr.2 si nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 92 din 30 aprilie 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind infiintarea si desfiintarea unor servicii sociale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale serviciilor sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte