25-03-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0  Ordinea de zi Descarcare
1  Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 februarie 2020. Descarcare
2  Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, de la ultima şedinţă ordinară și până în prezent. Descarcare
3  Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Judeţean Vâlcea şi a solicitărilor privind accesul la informaţiile de interes public în perioada 01.01.2019 -31.12.2019. Descarcare
4  Informare referitoare la Raportul administratorilor privind activitatea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2019. Descarcare
5  Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier judeţean al domnului Comşa Ioan, precum şi vacantarea locului de consilier judeţean.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
6  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 209 din 25 septembrie 2017 referitoare la aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
7  Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
8  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2020.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
9  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2020.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
10  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2020.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
11  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Judeţului Vâlcea, concesionate Societăţii APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
12  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
13  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
14  Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2020.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
15  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
16  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Consiliului Judeţean Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
17  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Asociația ”Călător prin România”.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
18  Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între Consiliul Judeţean Vâlcea - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea și Liceul Tehnologic de Turism Călimăneşti.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
19  Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui imobil- teren din domeniul public al Comunei Galicea, în domeniul public al Judeţului Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
20  Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al judeţului Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
21  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a unui bun mobil ce aparține domeniului privat al Judeţului Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
22  Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Judeţean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
23  Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
24  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
25  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
26  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
27  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului domnului Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
28  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
29  Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2019 a managementului domnului Octavian Costîn, managerul Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
30 Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
31 Diverse. Proiect de hotarare privind stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor Consiliului Judetean Valcea, in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate.
– Iniţiator: Constantin Rădulescu, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte