27-01-2011

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2010 Descarcare
2 lnformare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind validarea rectificarii Bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2011 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 708,0 mii lei din taxa pe valoarea adaugata, unor unitati administrativ - teritoriale, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul 2011 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 1942,7 mii lei din cota de 21% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat, la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deschis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ- teritoriale, pe anul 2011 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor de baza lunare pentru inchirierea spatiilor care apartin domeniului public sau privat al judetului, in anul 2011 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau detinute de Consiliul Judetean Valcea, cu exceptia adeverintelor privind vechimea in munca, in anul 2011 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagina A4, respectiv A3, incasata de Biblioteca Judeteana 'Antim Ivireanul' Valcea, pentru anul 2011 Descarcare
10 Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru eliberarea licentei de traseu in vederea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, in judetul Valcea, pentru anul 2011 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Comunei Costesti, judetul Valcea, asupra unor imobile, care apartin domeniului public de interes judetean si darea acestora in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Ramnicului - Manastirea Bistrita Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii 'Modernizare si extindere sala de sedinte a Consiliului Judetean Valcea' Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta ai Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET), din cadrul S.C. Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico -economice, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investitii 'Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea' Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului 'Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea' Descarcare
17 lnformare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al IV-Iea 2010 Descarcare
18 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte