26-02-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 ianuarie 2010 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea: Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii a Consiliului Judetean Valcea, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, a bugetelor institutiilor publice finantate partial din bugetul propriu al judetului, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, si a repartizarii pe culte a numarului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2010 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind repartizarea sumei de 13953 mii lei unor unitati administrativ - teritoriale, in vederea finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al judetului Valcea, in bugetul unor orase si comune, pentru finantarea drepturilor privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I – VIII din invatamantul de stat si privat si pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2010 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza “Proiect tehnic” pentru obiectivul de investitii: “Consolidare DJ 658 Gura Vaii - Malu Vartop – Hotarele – Muereasca – Gavanesti - Manastirea Frasinei, km. 12 + 050”, comuna Muereasca, judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 131/2009 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de agrement in statiunea turistica Voineasa, judetul Valcea” Descarcare
10 Proiect de hotarare privind infiintarea Camerei Agricole Judetene Valcea Descarcare
11 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte