17-04-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 martie 2014. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea de la sedinta precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 Informare privind modul de solutionare a petitiilor adresate Presedintelui Consiliului Judetean Valcea si a solicitarilor privind accesul la informatiile de interes public in perioada 01.01.2013 – 31.12.2013. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiilor si contributiilor Consiliului Judetean Valcea catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest Oltenia si Asociatia Nationala a Autoritatilor Teritoriale de Ordine Publica, pentru anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea art.2 si a Anexei nr.2 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.39 din 29 martie 2013, cu modificarile ulterioare. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si a Programului lucrarilor de Intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2014. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea participarii judetului Valcea la ”Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, pentru anul 2014”. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si darea in administrarea Muzeului Judetean ”Aurelian Sacerdoteanu” Valcea. Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.002 si 004 din Anexa nr.1, precum si a acelorasi pozitii din Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, privind aprobarea Programului de transport public judetean prin curse regulate, In judetul Valcea, cu modificarile ulterioare. Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza ”Documentatie pentru Autorizarea Lucrarilor de Interventie” pentru obiectivul de investitii ”Intretinere periodica pod pe DJ703 M Perisani - Cornet, km 10 + 666”, judetul Valcea. Descarcare
12 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantul judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea, sa aprobe majorarea capitalului social si modificarea Actului Constitutiv al societatii. Descarcare
13 Prezentarea solicitarii Societatii Comerciale CET GOVORA S.A. Ramnicu Valcea referitoare la plata datoriilor Societatii Comerciale Oltchim S. A. Ramnicu Valcea, existenta la data de 31.12.2013. Descarcare
14 Diverse. Descarcare

Arhiva sedinte