29-01-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedinţei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2009 Descarcare
2 Aprobarea procesului–verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 29 decembrie 2009 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judeţean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor si tarifelor ce se vor aplica incepand cu 01 ianuarie 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Modernizare DJ 676 B – Glavile – Olteanca – Lapusata km 8+000 -13+132, comuna Ladesti, judetul Valcea” Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza „Studiu de fezabilitate” pentru obiectivul de investitii „Refacere pod beton armat pe DJ 676G Zatreni - Nenciulesti – Budele – Popesti -Maneasa, km. 14 + 460, peste Valea Romaneasa, comuna Tetoiu, judetul Valcea” Descarcare
8 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si majorarea valorii de inventar a altor bunuri care apartin domeniului public al judetului Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Vâlcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.82 din 06.07.2006 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Implementare pentru proiectul Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Valcea, in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, Axa Prioritara 2 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
13 Plan Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2010 Descarcare
14 Raport anual cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, în anul 2009 Descarcare
15 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al IV-lea 2009 Descarcare
16 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte