30-03-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 27 februarie 2007 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 martie 2007 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate partial din bugetul propriu al judetului si stabilirea lucrarilor de întretinere si reparatii drumuri si poduri judetene pe unele indicative cuprinse în program, pe anul 2007 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a obiectivelor si criteriilor de performanta, a Programului de reducere a creantelor si platilor restante, precum si a obiectivelor strategiei manageriale pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind repartizarea, din sumele din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumei de 92,90 mii lei orasului Balcesti pentru proiectul ''Reabilitarea Grupului Scolar Petrache Poenaru'', pe anul 2007 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene ''Antim Ivireanul'' Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''PLAN URBANISTIC ZONAL'', AMPLASARE STATIE DE TELEFONIE MOBILA VODAFONE, SAT DAESTI, COMUNA POPESTI, JUDETUL VALCEA, PUNCTUL ''CASA VECHE'' Descarcare
10 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea terenului, situat in zona de protectie a COLEGIULUI NATIONAL ''ALEXANDRU LAHOVARI'', din municipiul Ramnicu Valcea, monument istoric, cod LMI 2004: VL-II-m-B-09608 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea imobilelor – CULA ZATREANU, CONACUL TRAIAN BOICESCU si terenul aferent acestora, situate în satul Zatreni, comuna Zatreni, monumente istorice Descarcare
12 Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 66.000 lei, alocata de la bugetul de stat pe anul 2007, pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, pe perioada 2005 – 2008, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.63 din 15 aprilie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
14 Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliile de Administratie ale: Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Valcea, Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Babeni si Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Bistrita Descarcare
15 Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor, organ de conducere al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate Descarcare
16 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la SC APAVIL SA Valcea, pentru exercitarea unor atributii prevazute in Actul Constitutiv Descarcare
17 Proiect de hotarare privind reorganizarea Consiliului de administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind numirea doamnei Iuga Maria in functia publica de conducere de director executiv adjunct la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
19 Informare privind stadiul masurilor intreprinse in vederea fuziunii prin absorbtie, a SC APAVIL SA Valcea cu SC ACVARIM SA Raminicu Valcea Descarcare
20 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte