18-10-2004

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind mandatarea SC CET Govora SA Ramnicu Valcea, prin organele de conducere, pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la SC Uzinele Sodice Govora SA Ramnicu Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Orasenesc LATINA, Regiunea Lazio – Italia, in vederea implementarii proiectului “STIRLING”, din cadrul Programului <> finantat de Uniunea Europeana. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Orasenesc LATINA, Regiunea Lazio – Italia, in vederea implementarii proiectului “P.O.E.T.A.”, din cadrul Programului <> finantat de Uniunea Europeana. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea anexei A la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.50 din 30 aprilie 2004, referitoare la aprobarea Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene finantate din bugetul propriu al judetului Valcea, pe anul 2004. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea repartizarii pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin anexele nr.1, 2 si 2a la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.44 din 23 septembrie 2004. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea si a bugetelor institutiilor de cultura cu activitatea partial autofinantata, pe anul 2004. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Valcea, pentru finantarea actiunii de promovare a artei valcene la expozitia organizata la Bruxelles (Belgia), in perioada 8 – 18 octombrie 2004, cu prilejul deschiderii oficiale a sesiunii Parlamentului European. Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate intre judetul Valcea si judetele limitrofe, pe perioada 2005 – 2007. Descarcare
10 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte