30-04-2007

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 martie 2007 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare Descarcare
3 Proiect de hotarare privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in vederea cofinantarii unor proiecte ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pe anul 2007 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, aprobarea rectificarii bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetelor unor institutii publice finantate din bugetul local si a repartizarii pe culte a numarului de 505 posturi pentru personalul neclerical, aprobate pe anul 2007 pentru judetul Valcea, prin Legea nr. 486/2006 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, pe anul 2007 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii a Muzeului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii a Teatrului ''Anton Pann'' Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului Judetean Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Memorialului ''Nicolae Balcescu'' Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea art.9 si art.10, precum si a anexelor la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public judetean de alimentare cu apa si de canalizare Societatii comerciale APAVIL S.A. Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.61 din 28 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
15 Proiect dehotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea n3.103/1999, de insusire a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului valcea, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si concesionarea unui bun Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici pentru ''Reparatie capitala acoperis conacul Nicolae Balcescu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic General al orasului Berbesti, judetul Valcea - Regulament Local de Urbanism" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei ''Plan Urbanistic General al comunei Mitrofani, judetul Valcea - Regulament Local de Urbanism" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale Descarcare
20 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemtiune referitor la cumpararea terenului situat in zona de protectie a Colegiului National ''Alexandru Lahovari '' din municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, monument istoric, cod LMI 2004:VL-II-m-B-09608 Descarcare
21 Proiect de hotarare privind incetarea raportului de munca, prin demisie, al domnului Otto Cremarenco, director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
22 Proiect de hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei de director general al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
23 Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
24 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al judetului Valcea, pe anul 2006 Descarcare
25 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte