30-04-2008

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Raportul Presedintelui Consiliului Judetean Valcea privind modul de indeplinire a atributiilor proprii si a hotararilor Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2007 Descarcare
3 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin judetului Valcea, pe anul 2007 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 7.050.000 lei din Fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2008 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului valcea, a bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, aprobarea veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local si a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2008 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Consiliului Judetean Valcea, pe anul 2008 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului Judetean Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Judetean Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului "Anton Pann" Rm. Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului "Anton Pann" Rm. Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Memorialului "Nicolae Balcescu", judetul Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind modificarea Art. 7 alin. 2 si 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, a unui spatiu situat in sediul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: "Studiu de fezabilitate", pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere retea de canalizare pentru strazile Pietei si Horea, Closca si Crisan din orasul Baile Govora" Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza: "Studiu de fezabilitate", pentru lucrarea " Covor bituminos pe DJ 651A - Balcesti - Gheoroiu - limita judet Gorj Km 10+650 - km. 16+650, in Comuna Gheoroiu, judetul Valcea" Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal - "Locuinte pe loturi Copacelu, Municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
19 Proiect de hotarare privind avizaera documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic General al Comunei Runcu, judetul Valcea si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
20 Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism "Plan Urbanistic Zonal - Introducere in intravilan si parcelare teren, in vederea realizarii de locuinte, Satul Racovita, Comuna Budesti, Judeteul Valcea- si Regulament Local de Urbanism" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Culturii in Judetul Valcea 2008-2013 Descarcare
22 Proiect de hotarare privind aderarea Judetului Valcea, in calitate de membru, la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania Descarcare
23 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul I, anul 2008. Descarcare
24 DIVERSE Descarcare

Arhiva sedinte