29-01-2009

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei Descarcare
1 Aprobarea procesului - verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 23 decembrie 2008 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
3 Proiect de hotarare privind alegerea unui membru in comisia de validare a mandatelor consilierilor judeteni ai Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Ion Greere Descarcare
5 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Iulian Obogeanu Descarcare
6 Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Gabriel Tomescu Descarcare
7 Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume din fondul de rulment al Consiliului Judetean Valcea, pentru finantarea unor lucrari de interes judetean, pe anul 2009 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, Parohiei orasului Ocnele Mari, a unui autoturism Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor si tarifelor la apa potabila livrata de S.C. APAVIL S.A. Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, a Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, pe perioada 01.07.2008 - 30.06.2011, in judetul Valcea, aprobate prin Hotararea nr.69 din 18 aprilie 2008, precum si a pozitiilor 057, 114 si 115 din Anexa la Hotararea nr.15 din 31 iulie 2008 Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 665, limita judetul Gorj- Marita - Izvorul Rece - Vaideeni - Horezu , km 53+650 - 69+169" Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 677, Madulari - Susani - limita judet Olt, km 0+000 - 23+850" Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza "proiect tehnic", pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 643, limita judetul Olt - Lalosu - Fauresti - Ganesti, km 52+400 - 78+490" Descarcare
14 Proiect de hotarare privind adoptarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Sociala a Judetului Valcea 2009-2013 Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului 'Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu - Dragasani', judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind declararea utilitatii publice a lucrarii de interes local "amenajare cale de acces - Intrarea Sudului", Municipiului Rm. Valcea, Judetul Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Valcea Descarcare
18 Plan Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul de Politie al Judetului Valcea si indicatorii de performanta minimali pentru anul 2009 Descarcare
19 Raport anual cu privire la eficienta activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea, in anul 2008 Descarcare
20 Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor adresate Consiliului Judetean Valcea, in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2008 si raport privind accesul la informatii de interes public, in anul 2008 Descarcare
21 Informare privind activitatea institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea, in trimestrul al IV-lea 2008 Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte