31-08-2005

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare a Consiliului Judetean Valcea Descarcare
2 Proiect de hotarare privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.61 din 28 mai 2004 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si extindere retea apa-canal, strazile Oituz si Marasesti din orasul Baile Govora, judetul Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 105 din 23 iunie 2005 privind darea in administrarea Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a unor spatii situate in imobilul din municipiul Ramnicu Valcea, str. George Enescu nr. 29, judetul Valcea, care apartine domeniului public al judetului Valcea Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 31 mai 2005 privind asocierea Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti, in vederea realizarii unor obiective de interes comun Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea art.97alin.(3) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Valcea, aprobat prin Hotararea nr.9 din 14 ianuarie 2005 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind avizarea tarifelor pentru serviciile prestate utilizatorilor de Biblioteca Judeteana "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini, aprobate prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 121 din 28 iulie 2005 referitoare la aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 57.85 mp, situat la parterul Policlinicii cu Plata Ramnicu Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la licitatia publica organizata pentru concesionarea unui spatiu la Policlinica cu Plata Ramnicu Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea art.5 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.44 din 5 iulie 2001 Descarcare
14 Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.54 din 28 martie 2005 referitoare la concesionarea spatiilor in care functioneaza laboratoarele de tehnica dentara, situate in incinta Policlinicii Stomatologice Valcea Descarcare
15 Proiect de hotarare privind numirea comisiei pentru cercetarea prealabila, in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea "Amenajare canal subteran pentru evacuare ape pluviale, satul Lespezi, cartier Goranu(Calea Bucuresti), municipiul Ramnicu Valcea". Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.16 din 14 ianuarie 2005 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Calimanesti in vederea implementarii si cofinantarii proiectului "Centrul de Conventii si Expozitii Nord Oltenia" in cadrul programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 82 din 18 noiembrie 2004 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Olanesti in vederea implementarii proiectului " Dezvoltare integrata a Statiunii Baile Olanesti" in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 79 din 18 noiembrie 2004 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Horezu si Consiliile Locale ale Comunelor Costesti si Maldaresti, in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea si Dezvoltarea Infrastructurii Generale si Turistice in Zona Cultural - Istorica a Depresiunii Horezu" in cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.17 din 14 ianuarie 2005 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al orasului Calimanesti in vederea implementarii proiectului "Calimanesti-2007, Dezvoltarea Infrastructurii Turistice din Statiunea Balneara Calimanesti" in cadrul programului PHARE 2004-2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
20 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean VAlcea nr.81 din 18 noiembrie 2004 pentru aprobarea asocierii Consiliului Judetean Valcea cu Consiliul Local al Orasului Baile Govora in vederea implementarii proiectului "Reabilitare Infrastructura Turistica a Statiunii Baile Govora" in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Infrastructurii Regionale Descarcare
21 Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de finantare incheiate intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului(ANPDC) ca autoritate contractanta, prestatorii de servicii (organizatii nonguvernamentale) si Consiliul Judetean Valcea prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea (DGASPC) ca beneficiar, in cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului Descarcare
22 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte