29-10-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 15 octombrie 2021. Descarcare
2 Informare privind activitatea din trimestrul III 2021 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe anul 2021, si estimarea principalilor indicatori economico – financiari, pe anii 2022 si 2023.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Maciuca (CAbR Maciuca) prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Maciuca, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 42 locuri, situat in comuna Maciuca, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind incetarea dreptului de administrare al Agentiei Nationale pentru Arii Protejate – Serviciul Teritorial Valcea, asupra unor spatii situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Nicolae Iorga nr.20, in suprafata de 110 mp, care apartin domeniului public al judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.103 din 21 decembrie 1999 privind insusirea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii valorii de inventar a unui bun imobil, aflat in domeniul public al judetului Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9  Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 703H Limita Jud. Arges – Perisani - Titesti - Boisoara – Caineni (DN 7)", judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10  Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 703F Ramnicu Valcea – Fedelesoiu – Runcu - Valea Babei - Limita judet Arges", judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11  Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 703L Jiblea Veche (DJ 703 G) Daesti - Sambotin – Fedelesoiu (DJ 703F)", judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12  Proiect de hotarare privind actualizarea valorii obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 643 B - DJ 643 - Babeni Oltetu - Colelia - Pietroasa - Valea Mare - Draganu - Ciocanari - Zavoieni - Varleni - Stanesti - Maciuca - Cermegesti - Chirigesti - Barbarigeni – Roesti (DN 65C), km 0+000 - 35+555”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 283 din 8 decembrie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13  Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare DJ 677A Creteni (DN 67 B)- Mrenesti - Izvoru - Nemoiu - Amarasti - Glavile - Cermegesti - Pesceana – Sirineasa (DJ 677F), km 0+000 - 35+020”, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.46 din 30 martie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14  Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa convoace adunarea generala ordinara a actionarilor, la cererea Judetului Valcea, in calitate de actionar, in scopul exercitarii atributiilor ce ii revin acestui organ de conducere potrivit art.16 alin.(5) lit.b) si lit.i) din Actul Constitutiv, sub toate formele prevazute in acesta.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15  Proiect de hotarare privind avizarea organizarii concursului ori examenului pentru ocuparea functiilor de sef de sectie – Sectia Exterioara R.M.F.B. Calimanesti si sef serviciu - Serviciul Judetean de Medicina Legala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: „Proiect tehnic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009 – 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – etapa II, Lot 4: CL4 – Reabilitare retea de termoficare primara”, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico–economice, faza: „Proiect tehnic” si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Ramnicu Valcea pentru perioada 2009 – 2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice – etapa II, Lot 2: CL2 – Reabilitarea retelei de termoficare secundare aferente PT7, PT14 si PT34 Ramnicu Valcea”, judetul Valcea.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a serviciilor publice de transport persoane, pentru Programul de transport public judetean de persoane, prin curse regulate, in judetul Valcea, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2027.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
19  Diverse.  
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte