22-12-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 17 decembrie 2020. Descarcare
2 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr. 13580/33574/2020 privind sustinerea sportului de performanta.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr. 15802/4059/2020 privind sustinerea sportului de performanta.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr. 16379/5353/2020 privind sustinerea sportului de performanta.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de Asociere nr. 14510/18306/2020 privind sustinerea sportului de performanta.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza, pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2024.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2021.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10

Diverse

 
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte