31-08-2021

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 30 iulie 2021 Descarcare
2 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de lucratorii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II/2021 Descarcare
3 Informare privind activitatea administratorilor Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea, pe semestrul I 2021 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificarile si completarile ulterioare
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii la data de 30 iunie 2021
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ramnicu Valcea, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 20 beneficiari/zi, situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Liviu Rebreanu nr.2, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Ostroveni (CIA Ostroveni) fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 50 locuri, situat in municipiul Ramnicu Valcea, str. Nicolae Iorga nr.20, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de asigurare a serviciilor publice de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Valcea pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Costesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Costesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului-cadru al contractului de asociere
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre UAT Comuna Racovita si UAT Judetul Valcea, pentru realizarea studiilor/documentatiilor tehnice in vederea depunerii spre finantare a proiectului "Centru comunitar integrat in comuna Racovita, judetul Valcea"
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului - "Vila Oltul" – Clinica de Recuperare Medicala Balneologica situat in orasul Calimanesti, str.Calea lui Traian, nr.688, judetul Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a DJ 703H si darea acestuia in administrarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA Valcea" sa aprobe primirea Comunei Fartatesti in cadrul Asociatiei, modificarea si completarea, prin Act aditional, a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze, in numele si pe seama Judetului Valcea, Actele Aditionale mentionate
- Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
17 Diverse  
  Avize comisii de specialitate Descarcare
Diverse.

Arhiva sedinte