18-09-2020

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 31 august 2020. Descarcare
2 Informare cu privire la activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent. Descarcare
3 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Daesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Daesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Orasul Horezu, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Orasului Horezu, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea cu Comuna Costesti, Judetul Valcea, prin Consiliul Local al Comunei Costesti, in vederea sustinerii sportului de performanta in cadrul competitiilor sportive, precum si aprobarea modelului cadru al contractului de asociere.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.6 din 31 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2020.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Judetean Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Turism, Agrement si Servicii – pentru operarea obiectivului de investitii ,,Mirajul - Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a statiunii Calimanesti – Caciulata’’.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Centrului de Asistenta Medico - Sociala Ladesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unor bunuri si concesionarea acestora Societatii APAVIL S.A. Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Nr. 3 Babeni (CAbR nr. 3 Babeni) prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Babeni, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 50 locuri, situat in orasul Babeni, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Govora (CIA Govora) prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Govora, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 23 locuri, situat in orasul Baile Govora, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Centrului de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Milcoiu (CIA Milcoiu) prin reorganizarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Milcoiu, fara personalitate juridica, in structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, cu capacitate de 47 locuri, situat in comuna Milcoiu, judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea justificarii impactului asupra dezvoltarii economice la nivel judetean/ regional a proiectului ”Modernizare DJ 676 Cerna (DJ 665) – Rugetu – Slatioara – Mogesti – Gorunesti – Stroesti – Pojogi Cerna – Copaceni – Bondoci – Brosteni – Lapusata – Mijati – Romanesti – Rosiile – Nenciulesti – Tepesti – Tetoiu – Garlogani – Chirculesti – Irimesti (DJ643), km 0+000-74+450 si DJ 676 B Glavile (DJ 677A) – Voiculeasa – Olteanca – Chiricesti – Lapusata (DJ 676), km 14+402-17+002”.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind solutionarea plangerii prealabile formulate de numitele Serafim Elena – Adelina si Munteanu Alina- Gabriela.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Parc Ind Valcea S.A. sa numeasca un membru in Consiliul de Administratie al societatii, desemnat in urma procedurii de selectie.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Diverse. Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte