31-01-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 28 decembrie 2017 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul IV 2017 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31 decembrie 2017 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului imprumuturilor interne si a Listei obiectivelor de investitii finantate din imprumuturile interne, pe anul 2018 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local si din Fondul de Intretinere, Inlocuire si Dezvoltare, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018 Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetelor de venituri si cheltuieli ale unor institutii publice finantate integral din venituri proprii, a numarului de personal si a fondului aferent salariilor de baza pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021 Descarcare
8 Proiect de hotarare privind nivelul taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica in anul 2018 Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de paza de catre Serviciul Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri de functionare a Serviciului Public Judetean de Paza Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant special din judetul Valcea, pentru anul scolar 2018 – 2019 Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala Anticoruptie si Consiliul Judetean Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de asteptari si mandatarea reprezentatilor Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Parc Ind Valcea” SA, sa declanseze procedura de selectie pentru membrii in Consiliul de Administratie al societatii Descarcare
15 Proiect de hotarare privind darea in administrarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea, a unor spatii care apartin domeniului public al Judetului Valcea, situate in municipiul Ramnicu Valcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, judetul Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.51 din 31 martie 2017 Descarcare
17 Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea Descarcare
18 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 lit. a) pct. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihaesti Descarcare
19 Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Judetean Valcea in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Udubasa Daniela Stefania, consilier, gradul profesional superior Descarcare
21 Proiect de hotarare privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a functiei publice de conducere de Director executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Valcea, de catre doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior Descarcare
22 Diverse  

Arhiva sedinte