14-08-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului–verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 iulie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind eficienta activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea, in trimestrul II/2019 Descarcare
4 Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Acordului de Parteneriat nr. 17.126/11.735/13.12.2018 si incheierea unui nou Acord de Parteneriat, intre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Vladesti si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Valcea, pentru implementarea investitiei "Complex servicii balneare in comuna Vladesti"
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de Parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Balcesti si Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Valcea, pentru implementarea investitiei "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Spitalului orasenesc Balcesti, judetul Valcea".
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
6 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
7 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea executiei Bugetului propriu al Judetului Valcea si a Bugetelor institutiilor publice finantate partial sau integral din venituri proprii, la data de 30 iunie 2019.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
9 Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei judetului Valcea pentru anul 2019 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
10 Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti, din veniturile proprii ale acestuia.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
11 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" Mihaesti.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
12 Proiect de hotarare privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 116 din 30 decembrie 2016, privind aprobarea documentatiei tehnico - economice faza: Studiu de fezabilitate "Montare module de epurare containerizate si inlocuire camine de vizitare si retele de canalizare incinta - Spitalul de Psihiatrie Dragoesti", cu modificarile si completarile ulterioare.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
13 Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr.18 din 7 februarie 2014.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
14 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA" sa aprobe incheierea actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei conform modificarilor impuse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze in numele si pe seama asociatilor actele aditionale mentionate.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
15 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din judetul Valcea sa aprobe incheierea actelor aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei conform modificarilor impuse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, precum si mandatarea Presedintelui Asociatiei sa semneze in numele si pe seama asociatilor actele aditionale mentionate.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de selectie pentru cinci membri in Consiliul de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Valcea si aprobarea Scrisorii de asteptari.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
17 Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii comisiei de selectie, stabilirea criteriilor de selectie, intocmirea profilului consiliului de administratie, a profilului candidatului si a matricei aferente acestora pentru selectia administratorilor la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea.
– Initiator: Constantin Radulescu, Presedintele Consiliului Judetean Valcea.
Descarcare
18 Diverse Descarcare
  Avize comisii de specialitate Descarcare

Arhiva sedinte