09-09-2014

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 19 august 2014. Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurată de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, dr.ing.Ion Cilea, de la sedinta ordinara precedenta si pana in prezent. Descarcare
3 lnformare privind activitatea din trimestrul al II-lea 2014 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea. Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, pe anul 2014. Descarcare
5 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Valcea. Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea conditiilor in care se realizeaza accesul de catre furnizorii de retele de comunicatii electronice, pe proprietatea publica si privata a judetului Valcea in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, precum si a unor masuri privind constituirea de retele de comunicatii electronice. Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014-2020”- etapa I si a investitiei aferente judetului Valcea, cuprinsa in Lista de Investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu, in sectorul de apa/apa uzata pentru perioada 2014-2020, judetul Valcea. Descarcare
8 Proiect de hotarare privind modificarea pozitiilor nr.101 si 116 din Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcare
9 Diverse Descarcare

Arhiva sedinte