30-09-2010

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 26 august 2010 Descarcare
2 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 3 septembrie 2010 Descarcare
3 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea intre cele doua sedinte ordinare ale Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind majorarea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea si acordarea de ajutoare unor unitati administrativ-teritoriale, rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea, a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a bugetului unor institutii publice finantate partial din bugetul local, a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene si a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pentru proiectele cu finantare externa nerambursabila, pe anul 2010 Descarcare
5 Proiect de hotarare privind modificarea destinatiei unor sume repartizate comunei Rosiile prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr. 21 din 25 martie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare si repartizarea unor sume din cota de 22% din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul judetului Valcea, aflata in contul deshis pe seama Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, in vederea sustinerii programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, unor unitati administrativ-teritoriale, pe anul 2010 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APAVIL S.A. Valcea si S.C.ACVARIM S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism 'Plan de amenajare a teritoriului judetului Valcea in sistem informational geografic (G.I.S)' Descarcare
8 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, faza 'Studiu de fezabilitate', pentru obiectivul de investitii 'Reabilitare DJ 703 P Racovita-Titesti, Km 0+000 - 3+000', comuna Racovita, judetul Valcea Descarcare
9 Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Govora S.A., pentru imputernicirea domnului Mihai Balan, directorul general al societatii, in vederea initierii discutiilor referitoare la infiintarea unui complex energetic in judetul Valcea Descarcare
10 Proiect de hotarare privind declararea de interes public judetean a unui bun, concesionarea acestuia S.C. APAVIL S.A. Valcea si completarea Anexei 4-12 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
11 Proiect de hotarare privind incetarea calitatii de membru si numirea unui membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judeteana de Drumuri si Poduri Valcea Descarcare
12 Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate Valcea Descarcare
13 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Centrul de Afaceri Flandra S.A. Descarcare
14 DIVERSE a) Raport privind activitatea desfasurata, de la data numirii si pana in prezent, a domnului Radulescu Constantin, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Adunarea generala a Actionarilor la S.C. APAVIL S.A. Valcea b)Raport privind activitatea desfasurata, de la data numirii si pana in prezent a doamnei Alexandrescu Carmen, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Descarcare
15 Anexe Pct. 7 - Faza I Descarcare
16 Anexe Pct. 7 - Faza II Descarcare
17 Anexe Pct. 7 - Faza III Descarcare

Arhiva sedinte