19-07-2019

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi Descarcare
1 Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Valcea din data de 21 iunie 2019 Descarcare
2 Informare privind activitatea desfasurata de Presedintele Consiliului Judetean Valcea, domnul Constantin Radulescu, de la ultima sedinta ordinara si pana in prezent Descarcare
3 Informare privind activitatea din trimestrul II 2019 a institutiilor publice de cultura aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Valcea Descarcare
4 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
5 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, precum si a Programului lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, pe anul 2019 Descarcare
6 Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Ramnicu Valcea Descarcare
7 Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al judetului Valcea, in vederea scoaterii din functiune Descarcare
8 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila, de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele, proiectele si actiunile organizate de unitatile de cult din Judetul Valcea, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Descarcare
9 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea, pentru programele sportive de utilitate publica Descarcare
10 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila asociatiilor, fundatiilor, altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, precum si entitatilor publice care organizeaza programe si proiecte in domeniul tineretului si socio-educationale si pot beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea Descarcare
11 Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul propriu al Judetului Valcea pentru programele, proiectele si actiunile organizate in domeniul cultural Descarcare
12 Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, aprobarea contributiei lunare de intretinere datorata de persoanele varstnice ingrijite in Centrul pentru Persoane Varstnice Nicolae Balcescu si/sau de sustinatorii legali, precum si modalitatile de acoperire a valorii integrale a contributiei lunare de intretinere Descarcare
13 Proiect de hotarare privind aprobarea modelului-cadru al conventiei de parteneriat care se va incheia intre Consiliul Judetean Valcea - Centrul National de Informare si Promovare Turistica din Judetul Valcea si Scoala Gimnaziala "Take Ionescu" Ramnicu Valcea Descarcare
14 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism Descarcare
15 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului realizat de domnul Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judetene "Antim Ivireanul" Valcea Descarcare
16 Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va incheia contractul de management, precum si numirea managerului la Teatrul "Anton Pann" Ramnicu Valcea Descarcare
17 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Valcea nr. 87 din 28 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
18 Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Construire cladire saloane pacienti P+2", comuna Dragoesti, judetul Valcea Descarcare
19 Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor caracteristici si indicatorii tehnico-economici faza: studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Centrul de comunicatii si permanenta multifunctional-zona Obarsia Lotrului", Judetul Valcea Descarcare
20 Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii si cofinantarii proiectului "Educatia-Calea spre un viitor mai bun!" Descarcare
21 Proiect de hotarare privind renuntarea la dreptul de preemptiune referitor la cumpararea imobilului "Casa Vergiliu Popescu", situat in orasul Calimanesti, judetul Valcea, identificat in Lista monumentelor istorice 2015, cod VL-II-m-B-09796 Descarcare
22 Diverse  

Arhiva sedinte