11-12-2018

 

Ordinea de zi a sedintei

#Ordinea de zi a sedinteiDescarcare
0 Ordinea de zi a sedintei extraordinare Descarcare
1 Proiect de hotarare privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotararea Consiliului Judetean Valcea nr.3 din 31 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare Descarcare
2 Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului propriu al judetului Valcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judetean Valcea, precum si a Bugetelor unor institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii, pe anul 2018 Descarcare
3 Proiect de hotarare privind avizarea listei de candidati din partea actionarului - Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului Judetului Valcea in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea APAVIL S.A. Valcea sa numeasca administratorii in Consiliul de Administratie al societatii dupa obtinerea Hotararii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară "APA VALCEA" Descarcare

Arhiva sedinte